Wedding in Chennai India
Potok's World Photography